ТОП

Ինչ անել, եթե հեռախոսն ընկել է ջուրը

Ինչպես կարելի է մի քանի պարզ քայլերով փրկել «սուզվող» հեռախոսը։Իհարկե, նման երաշխիք ոչ-ոք չի կարող տալ, բայց ինչու՞ չփորձել։ Նման դեպք կարող է տեղի ունենալ յուրաքանչյուրի հետ, ոմանց հետ նույնիսկ մի քանի անգամ։Ինչ-որ մեկը այն…

Read More